Rødne i dag

Rødne er ett av de største hurtigbåtrederiene i Norge, med 17 båter. Rødne tilbyr person- og opplevelsesreiser med mindre hurtigbåter.

Selskapet ble startet i 1956, for å drive skoleskyss og transport mellom og ut fra øyene i lokalsamfunnet Sjernarøyane. I dag har selskapet om lag 120 ansatte. Av disse jobber 25 i landorganisasjonene på Kyrkjøy i Sjernarøyane, i Stavanger og i Bergen, mens 95 er ansatte på sjøen på helårsbasis. Bemanningen øker med vel 15 medarbeidere i sommerhalvåret.

Sjernarøyane i Finnøy kommune er basen. Selskapet har med årene ekspandert og driver nå ambulansebåter, rutetrafikk, charter og turistvirksomhet ut fra Stavanger og Bergen.

Rødne eier også fjordrestauranten Lysefjord-Helleren i Lysefjorden.

Lars André Rødne har vært daglig leder i Rødne siden 2006.

Over 60 år på fjordene