FAQ Lysefjorden turistbilferje 2023

Hvorfor er turistbilferjen på Lysefjorden dyrere enn vanlige ferjer?

Ferjen drives på kommersielt grunnlag, uten offentlige tilskudd. Dette betyr at alle kostnader, inkludert drift og vedlikehold, må dekkes av inntektene fra billettsalget alene. Vi har forsøkt å holde billettprisene nede så mye som mulig, men billettprisene må settes på en slik måte at de dekker kostnadene ved drift av ferjen og sikrer en bærekraftig drift av turistferjen på Lysefjorden.