Hardangerfjordekspressen

Kan barn reise alene?

For barn fra 6 år til fylte 12 år som reiser alene eller sammen med andre barn i samme aldersgruppe: Bestilling senest dagen før avreise på telefon 98 24 15 30. Telefonen er ikke betjent mellom kl. 10:30 og 14:00.

 

Regler for barn som reiser alene med Hardangerfjordekspressen

  1. For best mulig å kunne ta vare på barn mellom 6-12 år som reiser alene har vi satt en grense på maks 5 barn pr avgang.
  2. Barnet skal alltid følges til landgangen og oppmøte må være minimum 10 minutter før avgang.
  3. Ferdig utfylt skjema for barn som reiser alene må medbringes og leveres til  mannskapet om bord. Barnet må ha med nok kontanter til billetten.
  4. Rødne kan ikke ta ansvar for barns reise videre med korresponderende  transportmiddel. Rødne sitt ansvar er begrenset til den avtalte hurtigbåtreisen.
  5. Dersom barnet ikke blir hentet som avtalt, vil den som sender barnet bli kontaktet av kapteinen, og må selv ta ansvar for at barnet blir hentet om bord.
  6. Den voksne som leverer barnet skal alltid ha signert på at vedkommende har lest og akseptert reglene for barn som reiser alene.
  7. Rødne har ikke noe spesielt ansvar for barn som reiser alene uten at avtaleskjema er utfylt på forhånd.
  8. Kapteinen har rett til å avvise forespørsler om barn som skal reise alene dersom hun/han ikke finner dette forsvarlig. (Eksempelvis ved dårlig værforhold og store utfartshelger).