Våre båter

Ny ambulansebåt – Rygermedic

Rødne Ambulanse har inngått kontrakt med Brødrene Aa om bygging av en ny 22 meter lang ambulansekatamaran. Rødne Ambulanse ble tidligere i år tildelt kontrakt for ambulansedrift til øyene i Ryfylkebassenget for perioden mai 2021 til mai 2027. Båten skal settes i drift i dette anbudet.

Den nye ambulansebåten gir en vesentlig forbedring av ambulansetilbudet i Ryfylke. Med en toppfart på 35 knop vil båten kunne respondere raskt på kritiske oppdrag og dekke store avstander på kort tid. Det er også lagt stor vekt på å designe båten med gode tekniske løsninger, som skal bidra til effektiv og rask håndtering av pasienter.

Rygermedic skal være klar til levering i mai 2021.