Om Rødne

Ambulansebåter

Norges kyst- og øysamfunn gjøres tryggere med raske ambulansebåter og kompetent mannskap. Lokalbefolkningen omtaler oss som «den viktigste båten vi har». Ambulansebåten er der for fødende kvinner, for hjertesyke, for det febersyke barnet og den urolige moren, og for den uheldige som har skadet seg. Den gule ambulansebåten representerer trygghet.

Rødne er stolte av å drifte to ambulansebåter; Rygermedic i Ryfylke, Rogaland og Rygervakt i Austevoll, Vestland. Ambulanseoppdrag og legetransport avtales direkte mellom oppdragsgiver (AMK/lege) og den aktuelle båten.

Rygermedic; vår nye, miljøvennlige ambulansebåt i Ryfylkebassenget
Ambulansebåten er ryfylkingen sin puls og livsledsager. Liv berges og nye borgere kommer til, noen blir til og med født om bord. Nylig fikk Rødne forlenget avtalen med Helse Stavanger om å drive ambulansebåt i Ryfylke fram til 2027. Som en del av avtalen ble en ny og toppmoderne båt satt i bestilling. Den nye ambulansebåten som har fått navnet MS Rygermedic, er bygget hos Brødrene Aa i Hyen. Den ble satt i drift i Ryfylke i juni 2021. Båten er en ny generasjon ambulanse- og beredskapsbåt, med det beste av utstyr for behandling av pasienter. Med en toppfart på 35 knop vil båten kunne respondere raskt på kritiske oppdrag og dekke store avstander på kort tid. Mannskapet på Rygermedic er blant de med lengst fartstid i Rødne, og kjenner fjordene og øyene bedre enn de fleste. Dette skaper trygghet.

Rygermedic har en vannkanon for brannslukking, og vil være «first responder» hvis den ankommer før brannbåten. Dette er en stor forbedring av brannberedskapen i Ryfylke.

Rygervakt
Verdens første ambulansebåt bygget som katamaran har en toppfart på 35 knop. Rygervakt er stasjonert i øysamfunnet Austevoll, i Vestland fylke. Den gule båten beveger seg raskt mellom de mange øyene. Mannskapet er lommekjent i området, noe som gjør at øyfolket føler seg trygge på å få rask hjelp dersom uhellet skulle være ute.

Rygervakt er også en del av brannvernet i Austevoll. Derfor finnes både brannpumpe og vannkanon om bord. Vannet hentes fra sjøen og vannkanonen kan sprøyte vannet opptil 40 meter. Dette gjør at båten er en viktig ressurs når det oppstår brann i områder som er vanskelig å nå med brannbil.

Rygervakt driftes i henhold til kontrakt med Helse Bergen.