Om Rødne

Ambulansebåter

Norges kyst- og øysamfunn gjøres tryggere med raske ambulansebåter og kompetent mannskap. Lokalbefolkningen omtaler oss som «den viktigste båten vi har». Ambulansebåten er der for fødende kvinner, for hjertesyke, for det febersyke barnet og den urolige moren, og for den uheldige som har skadet seg. Den gule ambulansebåten representerer trygghet.

Rødne er stolte av å drifte to ambulansebåter; Rygerdoktoren i Ryfylke, Rogaland og Rygervakt i Austevoll, Vestland. Ambulanseoppdrag og legetransport avtales direkte mellom oppdragsgiver (AMK/lege) og den aktuelle båten.

Rygerdoktoren
Verdens første kommersielle fartøy i karbon suser av gårde med sine 44 knop, nesten uansett vær, og frakter mange pasienter sjøveien fra Ryfylke til Stavanger. Rygerdoktoren er ryfylkingen sin puls og livsledsager. Liv er blitt berget og nye borgere er til og med blitt født om bord. Mannskapet på Rygerdoktoren er noen av dem som har lengst fartstid i Rødne, så de kjenner fjordene og øyene bedre enn de fleste. Dette skaper trygghet.

Nylig fikk Rødne forlenget avtalen med Helse Stavanger om å drive ambulansebåt i Ryfylke fram til 2027. Rygerdoktoren vil snart erstattes av en ny og enda mer miljøvennlig båt. Den nye ambulansebåten bygges nå hos Brødrene Aa i Hyen, og skal være klar for levering i mai 2021. Båtens navn blir Rygermedic.

Rygervakt
Verdens første ambulansebåt bygget som katamaran har en toppfart på 35 knop. Rygervakt er stasjonert i øysamfunnet Austevoll, i Vestland fylke. Den gule båten beveger seg raskt mellom de mange øyene. Mannskapet er lommekjent i området, noe som gjør at øyfolket føler seg trygge på å få rask hjelp dersom uhellet skulle være ute.

Rygervakt er også en del av brannvernet i Austevoll. Derfor finnes både brannpumpe og vannkanon om bord. Vannet hentes fra sjøen og vannkanonen kan sprøyte vannet opptil 40 meter. Dette gjør at båten er en viktig ressurs når det oppstår brann i områder som er vanskelig å nå med brannbil.

Rygervakt driftes i henhold til kontrakt med Helse Bergen.