Arbeid på båt

En jobb i Rødne byr på varierte arbeidsdager og fast ansettelse hele året. Som mannskap på passasjerbåt kommer man tett på gjester fra nært og fjernt. Vi ser etter god serviceinnstilling fordi mannskapet også er et vertskap. Ellers må alle om bord ha sikkerhetskurs og kurs i passasjer- og krisehåndtering. Rødnes fartøy har besetning på mellom tre og fem personer.

Her kan du lese om oppgaver og ansvar i de ulike stillingene, kvalifikasjonskrav og mer om hverdagen på båt i Rødne:

Hjelpe- og servicemedarbeider bidrar til den gode servicen i kiosk, salong og med salg av billetter. Ryddighet, renhold og vertskap er viktige stikkord for denne stillingen. Hjelpe- og servicemedarbeider jobber fortrinnsvis i sommerhalvåret og på båter innen charter og turisme. Det er ingen spesifikke krav til stillingen, men det er en fordel ha noe erfaring fra salg, service eller arbeid på båt. Søkere bør være over 18 år.

Lettmatros har ansvar for salong, billetter, kiosk og annen oppfølging av passasjerer. Fortøyning, renhold og vedlikehold er også viktige arbeidsoppgaver. Krav til lettmatros er seks måneders tjenestetid på dekk. Praktisk opplæring, yrkespraksis i mekaniske fag, maritime fag eller relevant tjeneste på flyttbar rigg kan anses som tjenestetid.

Maskinpasser har ansvar for teknisk utstyr og maskineri. Arbeidet består i overvåkning, ettersyn og lettere mekaniske reparasjoner og vedlikehold. På de fleste båtene er maskinpasser en del av brobesetningen. Han eller hun bistår og avløser kaptein ved behov. Derfor er det krav om helseattest for brovakt/utkikk, med krav om fargesyn. Minstekrav til maskinpasser er tre års relevant maritim / teknisk erfaring, hvorav seks måneder tjenestetid i maskin. Vi verdsetter relevant fagbrev eller erfaring på tilsvarende nivå.

Overstyrmann bistår kaptein med planlegging, manøvrering, administrasjon og sikkerhetsarbeid. Som et bindeledd ombord har styrmann oversikt over det som skjer, og følger opp både seilas, mannskap og passasjerer. De største av Rødnes fartøy har fast stilling som overstyrmann, mens vi på enkelte båter har kombistillinger for overstyrmenn. Krav til stillingen er relevant dekksoffisersertifikat.

Kaptein har overordnet ansvar for fartøy, besetning og passasjerer. Han eller hun navigerer, manøvrerer, er øverste leder ombord, har hovedkontakt mot rederiet og ansvar for administrative oppgaver. Krav til kaptein er relevant dekksoffisersertifikat og 12 måneder fartstid som navigatør.

Særskilte krav på hurtigbåt
De fleste av våre fartøy er sertifisert som hurtigbåter. Her er det særskilte krav til brobesetningen: Kaptein må ha minimum seks måneders fartstid som navigatør på hurtigbåt, samt hurtigbåtkurs. Maskinpasser og overstyrmann må ha hurtigbåtkurs.

Hverdagen om bord
Arbeidet er variert med både charteroppdrag, rutetrafikk og sightseeing-turer. Dette krever at mannskapet omstiller seg og er fleksible. I retur får man en allsidig og lærerik arbeidshverdag, hvor dagene går fort. Når båten ikke har oppdrag utføres vedlikehold, renhold og administrativt arbeid om bord.

De fleste av Rødnes båter har turnus med langfri: ukesrotasjon er 2-2 / 2-2 / 2-4. Siden båtene ikke har lugar, stiller rederiet med mannskapsbolig i nærheten av der båten har base. Enkelte som bor i nærheten velger å overnatte hjemme i arbeidsperiodene. De fleste har en fast stilling på et fartøy, og har dette som ordinært arbeidssted.

Vil du bli en del av Rødne?
Til alt dette trenger vi en stor bredde av kompetanse og arbeidslyst! Klikk her for å lese mer om Jobb i Rødne, og for å se ledige stillinger.