Åpenhetsloven

Har du spørsmål om hvordan Rødne jobber for å forhindre negative konsekvenser av vår virksomhet på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold?
Send en skriftlig henvendelse til: mail@rodne.no

Åpenhetsloven – Redegjørelse for 2022