Åpenhetsloven

Rødne jobber for å publisere vår redegjørelse for åpenhetsloven, den publiseres i sin helhet i desember 2023.

Har du spørsmål før dette om hvordan Rødne jobber for å forhindre negative konsekvenser av vår virksomhet på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Send en skriftlig henvendelse til: mail@rodne.no

Foreløpig kort oppsummert:

Rødne er ett av landet større privateide rederi for transport av passasjerer. Hovedkontoret er på Sjernarøy i Stavanger kommune. Rødne har 3 datterselskaper Rødne Ambulanse, Rødne Trafikk og Lysefjord-Helleren.

Vårt arbeid med åpenhetsloven har pågått i 2022 og 2023 og vår første redegjørelse vil bli publiseres på vår hjemmeside.

Rødne implementerer vårt arbeid med åpenhetsloven som en del av vårt kontinuerlige ISM arbeid samt vår sertifisering som Miljøfyrtårnbedrift siden 2012.

Som norskeid og kun operasjon innenfor Norge er vi underlagt alle norske regler i forhold til arbeidsmiljøloven og sjøloven. Alle våre ansatte på sjø kontrolleres årlig av Sjøfartsdirektoratet i forhold til MLC regelverket for å ivareta den ansattes arbeidsmiljø på sjøen. Interne rutinehåndbøker er samlet i Simployer og tilgjengelig for alle ansatte på land og sjø som elektronisk oppslagsverk.

Våre leverandører er i alle hovedsak norske selskaper med kontor, arbeidssted og arbeidsforhold i Norge. Vår bruk og valg av leverandører implementeres i vårt innkjøpssystem fortløpende.