Miljø

Rødne har gjennom sitt miljøarbeid blitt miljøsertifisert av stiftelsen Miljøfyrtårn. De stiller strenge krav til arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall og utslipp. Stilftelsen Miljøfyrtårn tilbyr en rekke digitale verktøy for å hjelpe bedrifter systematisk til å gjøre miljøvennlige rutiner til en del av deres daglige drift, noe som er bra for miljøet.

Vi har også vårt eget prosjekt for å redusere drivstoffutslipp fra våre båter.

Vårt Miljøfyrtårnsertifikat kan du se her.