FAQ Lysefjorden turistbilferje 2023

Korresponderer båtene med busser?

Lysebotn/Kjerag: Båten korresponderer med en minibuss opp til parkeringen ved Kjerag. Bussbillett kjøpes på bussen. Les mer her: (betales separat). Les mer her.

Lauvvik: Det er svært få bussforbindelser som korresponderer med ferjeanløp på Lauvvik. Sjekk bussruten nøye.
Oanes: Det er svært få bussforbindelser som korresponderer med ferjeanløp på Oanes. Sjekk bussruten nøye.
Lysebotn - Stavanger: Det er ikke korrespondanse med buss tilbake til Stavanger fra Lysebotn.