Om bord

Er bruk av droner lov?

Det er ikke lov å fly droner om bord på våre båter.