Hardangerfjordekspressen

Kan jeg ta med hund eller sykkel?

Hund

Hund kan tas med inn i salongen og oppholde seg på tilvist plass under overfarten. Dette kan derimot variere noe fra gang til gang alt etter andre reisende og bagasje. Du kan også være ute med hunden din. Hunder skal ikke opp i setene og det er viktig at hundeeier er sammen med hunden under hele turen og har full kontroll, spesielt mot medpassasjerer om bord.

Pris: Kr. 50,- for hund.

Sykkel

Sykkel kan tas med og plasseres på tilvist plass under overfarten. Det er ingen plassgaranti.

Pris: Kr. 50,- for sykkel.

El-sykkel og elektrisk sparkesykkel

Det er ikke lov å ta med seg el-sykkel eller elektrisk sparkesykkel inn i salong. Disse må stå ute på dekk på grunn av brannfare.

Scooter eller moped

Scooter eller moped regnes som farlig gods og kan ikke tas med på båten.