Hardangerfjordekspressen

Kan jeg ta med hund eller sykkel?

Hund

Hund kan tas med inn i salongen og oppholde seg på tilvist plass under overfarten. Dette kan derimot variere noe fra gang til gang alt etter andre reisende og bagasje.

Sykkel

Sykkel kan tas med og plasseres på tilvist plass under overfarten. Det er ingen plassgaranti.

Scooter eller moped

Scooter eller moped regnes som farlig gods og kan ikke tas med på båten.