Bestilling og billetter

Innføring av transporttillegg

Som følge av store prisøkninger, inkludert energikostnader, ser vi oss dessverre nødt til å innføre et transporttillegg på 40 kroner per gjest i tillegg til billettprisen. Tillegget vil bli inkludert på alle nye bestillinger med virkning fra og med 26. april 2022.

Vi håper dette er et midlertidig tiltak og at prisene snart vil vende tilbake til et mer normalt nivå.